Home

Hälsa på lika villkor 2021

I 2021 års enkät undersöker Västra Götaland den frågan och andra för att se skillnaderna i hälsa och livsvillkor. Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år Information på svenska. Samisk Hälsa på lika villkor. En undersökning om hälsa och livsvillkor bland samer 2021. Undersökningen genomförs av Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Statistikmyndigheten SCB hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor? - en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2021 Lyssna För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor. I årets utskick ställs extra frågor om covid-19 och dess påverkan på hälsan Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år

29 mars 2021 · Rättsliga dokument, Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, SOU 2021:1 Hälsa på lika villkor EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR bland SAMER 2021 UBMEJEN UNIVERSITIÄHTA Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka Samisk Hälsa på lika villkor EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSVILLKOR bland SAMER 2021 UBMEJEN UNIVERSITIÄHTA Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka • I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor. Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor har skickats ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar Hälsa på lika villkor. 7,5 HP. Kursen ges på halvfart, innehåller campusträffar med föreläsningar samt seminarier. Innehållet i kursen består av: * Hälsa som mänsklig rättighet. * Nationella och internationella hälsomål. * Hälsans fördelning i befolkningen

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor? - Västra

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021. Syftet med enkäten Hälsa på lika villkor är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid. Resultat från tidigare enkäter och mer information om enkäten finns på Västra Götaland regionens hemsida I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar. I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor

Samisk hälsa på lika villkor - umu

Frågor och svar kring undersökningen Hälsa på lika villkor

Artikeln publicerades 12 februari 2021 Hälsa på lika villkor Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor är en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. I dagarna skickas enkäten till cirka 120 000 mottagare mellan 16-84 år I slutet av februari 2021 inleds den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten genomför den i år för att undersöka effekter av covid-19-pandemin hos befolkningen. Region Värmland deltar med tilläggsurval. Enkäten skickas till ett slumpmässigt urval av vuxna 16-84 år i Värmland

Prins Daniel går före många i vaccinkön - Allt om kungligtÖvergripande mål — övergripande eu-mål inom europa 2021

120 000 personer får enkätfrågor om hälsa och covid-19

22 mars 2021. Boende på (o)lika villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. En vuxen som har en funktionsnedsättning och som bor i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte behöva betala mer för sin bostad än andra människor Hälsa på lika villkor är en förutsättning i arbetet med mål för social hållbarhet och folkhälsopolitikens övergripande mål om en jämlik hälsa i hela befolkningen. Undersökningen ligger till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor

 1. Hälsa på lika villkor? ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa. Hälsa på lika villkor? skickas ut i februari 2021 och avslutas i maj. Har du fått den i brevlådan? Svara på enkäten, antingen på webben eller i pappersform
 2. Om undersökningen Hälsa på lika villkor: Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syfte är att få en bild av hur befolkningen mår och kunna följa förändringar i hälsa över tid som ska ligga till grund som kunskaps- och beslutsunderlag
 3. förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation2. I likhet med Agenda 2030 för hållbar utveckling uppmärksammar de nationella folkhälsopolitiska målen att hälsoskillnader är en utmaning för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållba
 4. Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa (2021:2) Den här rapporten är Jämställdhetsmyndighetens första fördjupade uppföljning av det femte delmålet om jämställd hälsa, att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Jämställd hälsa är ett mycket omfattande.
 5. Hälsa på lika villkor? ger politikerna ett bra underlag kring hur vi som bor i Västra Götaland mår. Genom den kunskapen fattar de beslut som rör din och andras hälsa. Syftet med enkäten Hälsa på lika villkor är att ta reda på hur människorna i Västra Götaland mår samt att kunna följa förändringar i hälsa över tid
 6. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid
 7. ära röstlängd inför Sametingsvalet 2021, eller i renmärkesregistret. I enkäten ställs frågor om hur samer har det i kropp och själ, socialt och hur man använder sig, eller inte använder sig, av vården

Insatser för kvinnors hälsa. Det är fortfarande tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgång till vård och behandling på lika villkor inom hälso- och sjukvården. Regeringen genomför därför flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor I dagarna skickas en inbjudan ut till 120 000 svenska invånare om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät - Hälsa på lika villkor. I Västmanlands län kommer 4 500 invånare att få erbjudan om att delta

I dagarna skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till runt 24 000 slumpvis utvalda personer i Västra Götaland. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR - Org.nummer: 802498-2756. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Grundmaterialet kommer från folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som mer än 30 000 slumpvis utvalda individer i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen deltagit i. Forskarna har jämfört åren 2006, 2010 och 2014. Hälsoskillnaderna har öka Regionstyrelseförvaltningen RSF (a) Regional utveckling Uppföljning Regiongemensamma dokument Dokumentnamn Hälsa på lika villkor 2020- Resultat från befolkningsenkät om hälsa, levnadsvanor och sociala faktorer Dokumentnummer RED-21816 Framtagen av Veronica Hermann Godkänd av Stefaan de Maecker Upprättat/Godkänt datum 2021-01-19 Version 1.0 Hälsa på lika villkor 2020- Resultat frå Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor? HR-analysutveckling; Hälso- och sjukvårdsbarometern; Hälsoläget; Konjunkturläget; KPP - kostnad per patient; Kvalitetsindikatorer; Köpt och såld vård; Medicinsk kvalitetsuppföljning, specialiserad vård; Medicinsk kvalitetsuppföljning, vårdcentraler och rehab; Nationell Patientenkä

Anton Linder - UniartsStilsäkert hem - 18 snygga coffee table-böcker som du

Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan

 1. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Till detta finns även åtta målområden, dessa ska tydliggöra vilka olika bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 20
 2. För den vuxna befolkningen (16-84 år) utgör Hälsa på lika villkor (HLV) en viktig källa till data. HLV genomförs numera vart annat år av Folkhälsomyndigheten. Landsting och regioner erbjuds att delta med ett utökat urval och i Kronobergs län har HLV genomförts 2004, 2009, 2014 och 2018. Nästa urval kommer att genomföras 2022
 3. Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid

Fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-30 Ersätter Folkhälsoprogram 2015-2018, dnr: KS 14/271 samt Folkhälsopolicy 2012-2018, dnr: KS 11/340 Giltighet: 2021-2024 Ansvar för uppföljning och revidering: Kommunstyrelsen Dokumentansvar: Kommunstyrelsens kontor, avdelningen för administration och utredning Det är en undersökning av samers hälsa och livsvillkor som genomförs av forskare vid Umeå universitet på uppdrag av Sametinget. Studien blir den största i sitt slag i Sverige. Lunchseminarium 3 mars 2021, kl 12-13- Samisk hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Vi vill ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor. Och vi behöver din hjälp

alicelammers

Öppen föreläsning: Hälsa på lika villkor - med fokus på värmlänningarnas hälsa Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Tid: tisdagen den 17 september, kl.13.00-16.0 Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. I början av februari skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 70 000 slumpvis utvalda västragötalänningar i åldrarna 16-84 år. Enkäten går av stapeln för 14:e gången Hälsa på lika villkor Apoteket arbetar för hälsa på lika villkor och vi strävar efter att göra det enklare för alla våra kunder att må bra. Vi försöker vara lyhörda och anpassa vårt erbjudande efter de skiftande behov som finns hos olika människor arbetsmiljöpolicy (dnr 734-17) och fastställda Högskolegemensamma arbetsmiljömål 2019-2021 (dnr 783-17) samt Högskolans övergripande handlingsplan för systematisk arbetsmiljö 2019-2020 (dnr 141-19). Högskolan i Borås ska vara en hållbar arbets- och studieplats. Målområden 2019-2021 - God hälsa och välbefinnande - Lika villkor Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig och tillhandahållas på lika villkor för hela befolkningen. Det finns därför behov att skapa en närmare, Regeringen och SKR kommer för 2021 ingå ett antal överenskommelser på centrala områden

Hälsokurser - Korpförening Motala - Korpen - IdrottOnline

Det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i vårt samhälle. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen utveckla, publicera och sprida öppna jämförelser av hälso- och sjukvården Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2018 Länsrapport Östersund Härjedalen Berg Bräcke Ragunda Krokom Strömsund----- Nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor 2014 Efterlängtat föräldrakök på plats 2021-04-06. Hälsocentralen Renen är nu godkänd av Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2021-04-06

Folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor? — Vara kommu

 1. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson enhetschef Arvsfonden i ett pressmeddelande. Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som av medicinska, kognitiva och sociala skäl har behov av mer anpassade insatser än för gruppen äldre i allmänhet
 2. Det går att ändra på! Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och vi vill verka för rörelse, gemenskap och glädje. I detta lopp ska alla kunna delta. I detta lopp möts vi alla på lika villkor oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana
 3. Segling På Lika Villkor, Lerum. 390 likes · 1 talking about this · 96 were here. SEGLING PÅ LIKA VILLKOR -SPLV ETT FRITIDSPROJEKT FÖR UNGDOMAR MED..
 4. Inkluderas alla elever i undervisningen i idrott och hälsa och deltar alla på lika villkor? Vi får se exempel på hur lärare kan arbeta för att alla elever ska ha samma möjligheter att delta, oavsett könstillhörighet, kulturell bakgrund eller funktionsnedsättningar. Lärarna berättar också om olika sätt att utmana gamla föreställningar om hur undervisningen i idrott och hälsa ska se ut
 5. Segling På Lika Villkor, Lerum. 389 likes · 96 were here. SEGLING PÅ LIKA VILLKOR -SPLV ETT FRITIDSPROJEKT FÖR UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATION Lerum..
 6. Dessutom ska forskningsprogrammet stimulera forskning kring infertilitetsproblematik, förlossningsskador, missfall och dödfödda barn. Och kvinnors hälsa under en graviditet, förlossning samt eftervård. Hälso- och sjukvården ska vara god, effektiv, jämlik, jämställd och tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen

Video: Hälsa på lika villkor Karlstads universite

Mobilt bredband – upp till 45% rabatt i tre månader - LO

HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR, Ekonomistråket 6, 907 30 UMEÅ. På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m. Alltid uppdaterat Finalister 2021 Här presenteras samtliga finalister i kategorierna Inkludering, Hälsa och Ledare. Vem som blir Årets Eldsjäl presenteras på Eldsjälsgalan den 19 april 2021 Remiss SOU 2021:14, Boende på (o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Diarienummer: S2021/02787 Publicerad 22 april 2021 Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2021:14, Boende på (o)lika villkor- merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Frågeformulär — Folkhälsomyndighete

Lika villkor. På universitetet arbetar vi aktivt för att anställda och studenter behandlas med respekt, oavsett exempelvis kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om du upplevt trakasserier eller diskriminering kan du till exempel vända dig till chef eller företrädare för lika villkor Hälsa på lika villkor (HLV) är en nationell folkhälsoenkät som genomförs av Folkhälsomyndigheten vartannat år. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. I Östergötland svarade 4 376 personer på den senaste enkäten Välkommen till Forum sexuell hälsa, maj 2021 Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till lunchseminarier på olika teman vid fyra tillfällen i maj. Syftet är att erbjuda en möjlighet att få fördjupade kunskaper och perspektiv inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Lika villkor Här hittar du information om . hur universitetets arbete för lika villkor är organiserat; lagar, policydokument och publikationer; jämställdhetsintegrering; stöd vid funktionsnedsättning ; statistik som rör jämställdhet och mångfald; rutiner för hantering av trakasseriärenden . Innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin. Invånarna i Västra Götaland om sina liv och sin hälsa. Levnadsförhållanden, livsvillkor och levnadssätt 2004 - 2020 (2021) Konjunkturläget kvartal 4, 2020 (2021 Hälsa på lika villkor Psykisk hälsa Inledning Vår psykiska hälsa påverkar oss mycket och är en vik g del för vårt välbefinnande. Den psykiska hälsan presenteras här u från nedsa psykiskt välbefinnande, depression samt tankar på och försök ll självmord 2021 - resultat okt/nov VC VoBo VC Hmtj Förebyggande verksamhet Antal aktiviteter riktade till närstående samt antal deltagare. O Ökning jmf 2020 O Oförändrad jmf 2020 O Minskning jmf 2020 1 jan-31 dec 2021 Myn.chef Stöd, vård och omsorg på lika villkor Jämställda insatser för kunder -ingen upplevd skillnad mellan kö Folkhälsoenkät: Hälsa på lika villkor? Är du redo att rädda någons liv? Stöd till föreningar med anledning av covid-19 under 2021; Ansökan om skolfonder 2021. Nu är det dags att ansöka om skolfonder för 2021. Ansökan ska vara oss tillhanda senast 23 maj, klockan 14.00. Länk till fonder

Hälsa på lika villkor genomförs i Västra Götaland för 14:e gången för att ta reda på hur människorna mår och lever. Syftet är att ta reda på om det finns skillnader i hälsa och levnadsvanor som beror på exempelvis ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller var man bor Under 2020 genomfördes folkhälsoenkäten Hälsa på Lika Villkor av Folkhälsomyndigheten och drogvaneenkät i årskurs 9 av CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) resultat för drogvaneenkäten i årskurs 9. Sammanfattning av resultatet 2020: folhälsoenkät (16-84 år) och drogvanenekät årskurs 9 för Gotland Gävleborg skärper råden efter spridning av mutation / 22 feb 2021 »Jag har alltid stimulerats av att vara med och påverka« / 22 feb 2021 »Hur gör man ett liv värt att leva?« / 19 feb 2021 Stort covidutbrott på Ängelholms sjukhus / 19 feb 2021 ; USB-sticka med patientuppgifter hamnade i tvättkorg / 19 feb 2021 ; Gävleborg skärper råden efter spridning av mutation / 22 feb 2021 Blog. Jan. 20, 2021. Over 1 million people now use Prezi Video to share content with their audiences; Jan. 15, 2021. How to create a webinar that resonates with remote audience

Liv & hälsa - Samverkanswebbe

Informationsfilm från Folkhälsomyndighete I början av februari skickas enkätundersökningen Hälsa på lika villkor ut till cirka 70 000 slumpvis utvalda västragötalänningar i åldrarna 16-84 år. Enkäten går av stapeln för 14:e gången. Syftet är att ta reda på hur människor i Västra Götaland lever och mår och att följa utvecklingen i hälsa över tid Innebörden av hälsa och välbefinnande och ett hälsofrämjande synsätt på hälsa. Överenskommelser för folkhälsoarbete på nationell och lokal nivå. Samhällets mål för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, till exempel goda livsvillkor, livsmiljö och levnadsvanor. Folkhälsoarbete på lokal nivå

Köp Tyllkjol för vuxen med glitter stjärnor, Ljusblå | Fyndiq

Rätt till vård på lika villkor Upprop vård för alla Hippokratespriset 2020 21 apr 2021 SLS 13.15-13.30 Läkares syn på klimat-kost-hälsa, enkätundersökning Ida Persson, ST-läkare i allmänmedicin, Malmö,. I stället pekar de på att gruppen får sämre vård och sena En annan orsak till att utrikesfödda inte får vård på lika villkor som inrikes födda är enligt flera studier att de utsätts för Läs mer i rapporten Psykisk ohälsa och andra aspekter av jämställd hälsa (2021-2). Senast uppdaterad: 6:03 - 15 mar, 2021. Dela

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142) Installera Pausit på PC-dator med klienthantering: Gå till förstoringsglaset i aktivitetsfältet nere i vänstra hörnet av skärmen. Skriv Software Center i sökrutan. Starta appen Software Center. Välj fliken Applications i menyn till vänster. Rulla nedåt i fönstret eller använd sökfunktionen för att hitta appen Pausit Vad menas med Lika villkor? Att vi en dag kommer att leva i en värld som är rättvis och där alla människor har lika värde oavsett bakgrund, oavsett om de är män eller kvinnor, oavsett om de är funktionshindrade eller gamla, är inte rimligt att hoppas på. Loris M. 2018-09-29

Enkät om hälsa och covid-19 skickas ut i länet. Nu i dagarna får cirka 22 000 personer mellan 16 och 84 år här i Dalarna en enkät om folkhälsa utskickad. Enkäten Hälsa på lika villkor. Hälsa och vård på lika villkor för HBTQ-personer. 2020-08-03 05:00. Homo-, bi-, trans- och queerpersoner uppsöker i lägre grad hälso- och sjukvården samtidigt som de själva bedömer sin hälsa som sämre än andras. Anledningen är att många har negativa erfarenheter från sina möten i vården. Nu ändrar vi på det Rapporten presenterar resultat ur Hälsa på lika villkor - Dalarna 2014 rörande skillnader i levnadsvanor. Den sociala gradienten med högre förekomst av riskabla levnadsvanor hos grupper med t.ex. kortare utbildning framträder främst när det gäller rökning, ohälsosamma matvanor, riskabla spelvanor samt vid ansamling av två eller flera riskabla levnadsvanor Tidigare avsnitt. När efterfrågan styr vården. 30 min. -. sön 02 okt 2011 kl 12.00. Vård ska ges på lika villkor, och den med störst behov ska få vård först - så står det i hälso- och. Rätt till vård lika villkor Upprop vård för alla Hippokratespriset 2020 års pristagare 2019 års pristagare Tidigare års pristagare Etikdagar Etikdag 2020 Etikdag 2019 Etikdag 2018 Etikdag 2017 Etikdag 2016 Hälsa & Sjukvård Delegationen för medicinsk kvalite

Resultatet av Lupp-undersökningen väntas komma under våren 2021. Ungas levnadsvillkor i Härryda kommun - LUPP 2013 Ungas livssituation i Härryda kommun - LUPP 2017. Folkhälsodata. Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor Det övergripande målet i policyn är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Utvecklingsarbetet Bästa samverkansplatsen. Föreningar och ideella organisationer (idéburen sektor) är viktiga för befolkningens hälsa och för ett socialt hållbart samhälle Jämställdhet, mångfald och lika villkor. KTH har en värdegrund baserad på demokrati, personers lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, inkomst och hälsa, men även skillnader relaterade till kön och individers bakgrund. Genom att skapa förutsättningar för en god faktisk och upplevd hälsa, på lika villkor för alla länets invånare, bygger vi social sammanhållning och ett mer hållbart län Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet i samhällets alla sektorer. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen. Vi finns till för vård- och omsorgstagare, och ramarna för vårt arbete finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) och socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Utgångspunkterna är at Hälsa på Lika Villkor (802498-2756). Se omsättning, m. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Exempel på relevant litteratu Syfte med statsbidraget. Statsbidragets syfte är att stödja utvecklingen av ett civilt samhälle som bidrar till att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, kan förbättra sina levnadsvillkor, eller skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

 • Data Assistent Göteborg.
 • Casbah Siegburg Club.
 • Ruben Östlunds debutfilm.
 • Neonatal medical term.
 • Tunnelbana Arenastaden uppgång.
 • Framkallande av fara för annan rekvisit.
 • Jeff Lynne youtube.
 • HS3 6V 2 4w.
 • Brott i rätt korsord.
 • Pepsi logo.
 • FuPa Darmstadt Kreisliga B.
 • Får man ta med blommor på flyget.
 • Fechten Paderborn.
 • Blomsterbud Stockholm.
 • Traumfrau gesucht Staffel 7.
 • Loreal hårfärg 7,1.
 • PayPal english.
 • Anne Lundberg Stefan.
 • Focal fatty sparing Svenska.
 • Yamaha nx n500 prisjakt.
 • Praktlysten.
 • Svenska presenter till amerikanska barn.
 • Cassandra database.
 • Ord med B.
 • Sötningsmedel cancer.
 • Griffith University Gold Coast.
 • Salsiccia pasta fänkål.
 • Freundesliste Quizduell.
 • Hövding hjälm utlöst.
 • Grått golv hall.
 • GLOBISTA de Gewinnspiel.
 • Börsen i dag Finansportalen.
 • Filipino poems about hope.
 • Glasbruk Eda.
 • Moped klass 1 begagnad.
 • Groupe de rencontre Facebook.
 • Under skulptur i vardande webbkryss.
 • Lana Wood Diamonds Are Forever pool.
 • Ångstation Tefal.
 • Shirataki noodles near me.
 • Modern Family Staffel 8.