Home

Kultur Uppsala kommun

Mer information om kommunens lokaler och anläggningar. Reginateatern. Reginateatern ställer in alla föreställningar tills vidare. Delar av verksamheten ersätts med digitala alternativ. Läs mer på reginateatern.se . Uppsala konstmuseum. Uppsala konstmuseum har öppet för besökare med förbokade biljetter Kulturförvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturnämndens ansvarsområde och bereder ärenden åt nämnden. Förvaltningen handlägger på nämndens uppdrag stöd och stipendier till det fria kulturlivet samt stöd till bygdegårdar, föreningslivet och studieförbund i Uppsala kommun Uppsala kommun har även ett särskilt stöd till kultur i vården-verksamhet. Läs om villkoren för stadsbidrag på Folkbildningsrådets webbplats. Stödets olika delar. Kommunens stöd till studieförbunden fördelas till två typer av verksamhet: 85 procent till allmän studieförbundsverksamhet; 15 procent till kultur i vården-verksamhet Kultur i Uppsala - missa inte höjdpunkterna. Lyssna. Välkommen till en av landets rikaste kulturstäder. Film, musik, konst, teater, scenkonst, dans - kulturen har en självklar plats i Uppsalas själ. Vi har listat några av stadens främsta platser för kulturella upplevelser

Vad vi gör. Vår viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett fritids-, konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Vi ansvarar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Vi delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning Uppsala är en stad med ett rikt kulturliv. Mycket av stadens kultur influeras och uppehålls av Uppsala universitet och dess studenter. En av stadens främsta kulturcentra är Uppsala Konsert & Kongress som invigdes år 2007. Uppsala kommun har en hög andel invånare med eftergymnasial utbildning, och dessutom en stor inflyttning, från såväl andra delar av Sverige som utlandet. Den genuint uppländska allmogekulturen, som till exempel musik på nyckelharpa, kan dock ibland. Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Wiks folkhögskola och Wiks slott

Kulturplanering för en attraktiv, växande och hållbar kommun; Programmet bryts ned i följande delmål: Uppsala kommuns politik för kulturell delaktighet ska. främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur; främja demokrati, delaktighet och bildning; främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande; Uppsala kommuns konstpolitik sk Regional kulturplan. Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun

Kulturförvaltningen - Uppsala kommu

 1. Uppsala Youth Jazz & Blues Fest 2021 Den årliga jazzfestivalen för ungdomar, där Uppsala kulturskola är medarrangör, sänds live från Uppsala Konsert & Kongress lördag 22 maj. 15 april 202
 2. Uppsala stadsteater Uppsalas fria teater Östfronten Uppsala stadsteater är ett helägt kommunalt bolag och Reginateatern är sedan 2005 kommunens gästspelsscen. Gottsunda Dans- och Teater samt Den Lilla Teatern får ekonomiskt stöd av kommunen och flera fria teatergrupper får bidrag av kommunen
 3. Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet tar Kultur och bildning fram en regional kulturplan som anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet
 4. Samverkan för inkluderande kultur- och fritid. Uppsala kommun och föreningen Fyrisgården ska teckna avtal om ett Idéburet offentligt partnerskap. Överenskommelsen gäller 2020-2023 och har som mål att erbjuda en mer tillgänglig och jämlik kultur- idrotts- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
 5. Kultur i Uppsala‎ (15 kategorier, 9 sidor) Artiklar i kategorin Kultur i Uppsala kommun Denna kategori innehåller endast följande sida. U. Uppsala Akvarieförening Sidan redigerades senast den 19 september 2018 kl. 20.49. Wikipedias text är tillgänglig under.

Stöd till kulturverksamhet - Uppsala kommu

Recensioner från anställda som 55 på Uppsala kommun om Kultur Mer kultur för barn i hela Uppsala kommun. Mer kultur för barn i hela Uppsala kommun. 6 september, 2018 0 Comment 0 5 Views. Share: Under hösten erbjuds Uppsalas förskolor och skolor som vanligt ett brett utbud av professionell kultur Huvudartikel: Uppsala kommun. Wikimedia Commons har media som rör Uppsala kommun. Bilder & media liten del av all kultur som erbjuds barn och unga i kommunen. På Uppsala kommuns hemsida för kultur i skola och förskola, Kubik Uppsala Pedagog, kan du hitta ännu fler program, föreställningar, workshops och konserter som riktar sig till barn och unga i barnomsorg och skola. Läs mer på www.kubikuppsala.se/pedagog Namn på projekt/arbetsnamn: Jämställd kultur: Län: Uppsala län: Kommun: Uppsala kommun: Sektor: Kommun: Verksamhetsområde/bransch: Kultur och Friti

liten del av all kultur som erbjuds barn och unga i kommunen. På Uppsala kommuns hemsida för kultur i skola och förskola, Kubik Uppsala Pedagog, kan du hitta ännu fler program, föreställningar, workshops och konserter som riktar sig till barn och unga i barnomsorg och skola. Läs mer på www.kubikuppsala.se/pedago Introduktion. Uppsala har varit med om en förändringsresa från en splittrad IT-miljö till en av landets mest drivande kommuner kring digitalisering.. I kommunens policy för IT-utveckling och digitalisering ingår bland annat att: . Vända klimat- och samhällsutmaningar till framgångar; Stärka allmänhetens möjlighet till insyn och delaktighet i den demokratiska processe

Kulturen kvar i Boländerna. 22.6.2020 12:18:28 CEST | Uppsala kommun. Dela. Kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden har kommit överens om att teatersalen i Utbildnings- och jobbcenters lokaler, som tidigare var en del av gamla Bolandskolans teaterprogram, Uppsala kommun 753 75 Uppsala. Uppsala kommun arrangerar onsdag 10 maj ett seminarium om kulturpolitik i samband med omarbetningen av kommunens kulturpolitiska program. Jonas Alwall, lektor vid Malmö Högskola, föreläser på. Kultur Uppsala är en vital förening med i dagsläget drygt 370 medlemmar. Normalt har vi ett program fyllt med fina aktiviteter men i pandemitider är naturligtvis allt mycket nedbantat men vi har nu planerat några vårliga utomhusaktiviteter - inomhusaktiviteter är ju inte aktuella ännu Uppsala Konsert & Kongress (UKK) är ett centrum för kultur och möten i hjärtat av Uppsala. En av Nordens mest upattade mötesplatser sedan 2007

Låt kulturen strömma! Uppsala kommun. March 31, 2020. · · + Kultur & Fritid, Uppsala kommun. Stödjer versionerna WFS 1.0.0 and 1.1.0 och de vanligaste WFS-operationerna Någon verklig huvudman finns ej registrerad för UPPSALA KULTUR- OCH SÄLLSKAPSFÖRENING. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande Gottsundaområdet. Gottsunda/Valsätra är ett viktigt fokusområde för Uppsala kommun. Området ska bli hjärtat i södra Uppsala. En plats med bra förbindelser, blomstrande handel, kultur, service, idrott och friluftsliv

Uppsala kommun satsar nu på att rusta upp och utöka antalet kultur- och fritidslokaler. Bland annat ska Kvarteret Karin med Walmstedtska gården utvecklas samtidigt som det inrättas ett. Ulleråker. Ulleråker blir en modern stadsdel på historisk mark med utrymme för både stadens liv och naturens lugn. Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande Tengbom Uppsala erbjuder specialistkompetens inom bland annat samhällsplanering, stadsutveckling, husarkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur

Kultur i Uppsala - missa inte höjdpunkterna Destination

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på kommunens service eller tjänster. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet Via nedanstående sidor nås några av dem: Studiefrämjandet Uppsalaregionen Studiefrämjandet Västmanland Kulturrådet Region Uppsala Kultur och bildning Svenska PEN Svenska Akademien Poesi utan gränser Uppsala kommun Enköpings kommun Heby kommun Håbo kommun Knivsta kommun Tierps kommun Älvkarleby kommun Östhammars kommun På osthammar.se finns information om kommunens service och verksamheter. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik

Kulturnämnden - Uppsala kommu

Ev frågor och funderingar till verksamhetsutvecklare Magnus Blixt, tack! magnus.blixt@uppsala.se, 018-727 20 40.. Du kan för närvarande anmäla dig till: Föreläsning Magnus Blixt fredag 12/6 kl 14.10-15, Teams/Klostergata Någon verklig huvudman finns ej registrerad för SVERIGEFINLÄNDARNAS SPRÅK OCH KULTUR FÖRENING I UPPSALA. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande Knivsta kommun nybildades 2003 genom en utbrytning ur Uppsala kommun av det området som före sammanslagningen 1971 utgjort Knivsta landskommun. Den 22 september 2005 beslutade riksdagen att överföra Heby kommun i Västmanlands län till Uppsala län. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2007 Uppsala kommun, Uppsala, Sweden. 25,525 likes · 1,721 talking about this · 2 were here. Välkommen till Uppsala kommun! Gilla vår sida för att ta del av vad som händer i kommunen Det framgår av den kultur- och fritidsvaneundersökning som idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden tagit fram. 2098 personer Klicka på länken i mejlet för att följa Uppsala kommun

Kultur i Uppsala - Wikipedi

Under hösten är det jobb hemifrån som gäller för anställda inom Uppsala kommun. De ska inte belasta kollektivtrafiken i onödan Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud

Eric Kapinga - Uppsala kommun

Omsorgsnämndens förstärkta arbetsutskott i Uppsala fattade vid Mervärdena är en del av vår offensiva satsning på kultur- och Fyll i din epostadress för att följa Uppsala kommun Uppsala kommun Följ Uppsala kommun Upphandling av sju LSS-boenden ger rikare kultur- och fritidsliv Pressmeddelande • Jun 08, 2016 17:04 CES

Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Koncernen ägs till 50% av de Johanssonska stiftelserna genom ett helägt förvaltningsbolag sam till 50% av mediekoncernen NTM Bolaget ska vara kommunens redskap för att förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet inom Uppsala kommun och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används av de verksamheter som Uppsala kommun bedriver

Enköpings kommun Vård- och Omsorg Telefon: 0171-62 54 25. Heby kommun Växel: 0224-36 000. Håbo kommun Rehabenheten Telefon: 0171-52 894 telefontid: 08.15-09.00. Knivsta kommun Kontaktcenter: 018-34 70 00. Tierps kommun Medborgarservice Växel: 0293-21 80 00. Uppsala kommun Växel: 018-727 00 00 Information om hjälpmedel för dig som är 65. Kommande bostäder på Hemnet i Uppsala kommun. Välkommen till Stenhagsvägen 28! Huset ligger i ett mycket lugnt och barnvänligt område, skyddat från trafikerade gator och angränsar till samfällighetens skogsdunge med tillhörande lekplats Uppgifter om Offentliga Myndigheter i Uppsala Kommun. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning

Kap i Uppsala kommun, Uppsala län på Skidspår.s Fem personer misstänks vara inblandade i en korruptionshärva som uppdagats i Uppsala kommun. I 20 års tid ska tjänstemännen ha hyrt ut fastigheter till för låga hyror. - Eftersom det. Välkommen till Kulturskolan i Gävle, en mötesplats för barn och unga 4-20 år. Vi erbjuder kurser inom bild, cirkus, dans, media, musik och teater Utforska alla lediga platser på Uppsala Kommun. 75.000+ nya aktuella platsannonser från alla topparbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb

Kultur i Region Uppsal

150 lediga jobb som Kommun Kultur Fritid på Indeed.com. Ansök till Badvakt, Vaktmästare, Samhällsplanerare med mera Uppgifter om Uppsala Kommun Uppsala Kommun i Uppsala Kommun. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning

3 Lediga Konst jobb i Uppsala kommun på Indeed.com. en sökning. alla jobb Alingsås kommun ger dig samhällsservice genom livets alla skeden, såsom vård, skola, omsorg, kultur, infrastruktur, tillsyn och samhällsutveckling. Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19. Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök I Uppsala kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 143 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 12 879 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 560 KSEK vilket är 27,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 145 konkurser skett men 2 877 nystartade företag har kommit till Vår vision är öppenhet och mångfald och vår ambition är att vara bäst på att vara kommun! Tillsammans ska vi göra Nacka till en attraktiv plats att leva, verka och vistas på

Annika Olsson - Uppsala kommun

Kulturpolitiskt program - Uppsala kommu

Kultur. Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för Lundabor och besökare. Kultur är också ansvariga för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund, Vinterlund och Kulturnatten Bostäder till salu på Hemnet i Sunnersta, Uppsala kommun Uppsala kommun har höga ambitioner och stark drivkraft i arbetet för att göra kommunen hållbar. Under de senaste åren har vi tilldelats flera priser som visar att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete. Men vi nöjer oss inte med det utan vill nå längre

Utställningen “I huvudet på…” Ånghammaren, Österbybruk

Regional kulturplan för Region Uppsal

Covid-19 innebar en stor omställning för alla i Uppsala år 2020 - även Uppsala kommuns kulturliv påverkades stort. Under 2021 kommer Uppsala kommun därför att göra flera betydande satsningar på den viktiga kultur- och fritidsverksamheten Det finns olika former av odling på kommunens mark i Uppsala. Du kan till exempel odla på en kolonilott, du kan köpa en koloniträdgård eller starta en stadsodling Grand, Uppsalas kulturhus för unga, fritidsgård, Uppsala kommun Kommunens fritidsgårdar. Lejondals naturreservat. Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Cykling. Broängarnas naturreservat. Turist- och fritidskarta. Kulturskolans terminer och avgifter. Boka lokal Pedagog Uppsala - startskottet! Kulturutbud för skolor; Forskning och Utveckling. ULF. Samverkan Uppsala; Nationell samverkan; Utvecklingsprojekt. Utlysning av utvecklingsprojekt; Pågående projekt 2020-2021; Projektrapporter 2019-2020; Arkiv för äldre projektrapporter; Ledarskap. IBIS-instruktörer sökes; Implementering IBIS; Ämnesdidaktik. Edtes

Kultur och Nöje. SVT spelar in ny Saltkråkan 06:00 . Uppsala kommun . Trafikolycka på väg 288. Uppsala kommun . Trafikolycka på väg 288 . Knivsta . Brand vid Knivsta station - 50. Kultur- och fritidschef på Upplands Väsby kommun Uppsala, Sverige Fler än 500 kontakte

Uppsala växer Planerade områden » Området planeras i ett unikt läge mellan två universitet och utformas för att ett hållbart liv ska bli enkelt för både boende och arbetande En kulturgaranti ska erbjuda barn och unga möjligheten att uppleva kultur på likvärdiga villkor, oavsett var man bor i kommunen. Formerna för Uppsala kommuns kommande kulturgaranti arbetas fram under hösten. _____ Avsändare: Uppsala kommun ____ Coronapandemin har påverkat kulturen och idrotten starkt under det senaste året. Många arrangemang och aktiviteter har blivit inställda eller skjutits på framtiden. I SKR:s ekonomirapport från oktober 2020 upattades intäktsförlusterna inom den regionala scenkonsten och museiverksamheten till minst 500 miljoner kronor för 2020 Kulturnämnden i Uppsala kommun beslutade under torsdagen att utlysa en andra omgång av tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19. Dessutom utlyser kommunen en tillfällig stödform för fortsatt kulturverksamhet under 2021

Fruktad familj i Angered föremål för bok: ”Svår förValthornsvägen 27Maja Beskowskolan - återbruk av epoker | White Arkitekter

Uppsala kulturskol

Uppsala kommun gör en satsning genom att föra samman arenor, fastigheter och utveckling i ett nytt gemensamt bolag, Uppsala kommun Arenor och Gillas av Josefine Åhrman I höst slås Fyrishov AB ihop med ett gäng andra bolag och verksamheter och bildar Uppsala Arenor och fastigheter AB Chef Kultur- och fritidsenheten på Värmdö kommun Gustavsberg, Stockholms län, Sverige 321 kontakter. Gå med för Uppsala universitet / Uppsala University 2007 Science of education, Social science, History, Peace and conflict. 2001 -.

Teater - Uppsala kommu

Saftstationen | White ArkitekterLandskrona stad - LekplatserSpårväg Syd—En del av Sverigeförhandlingarna - Huddinge

Uppsala län: Kommun: Uppsala kommun: Distrikt: Funbo distrikt: Koordinater: Area: 129 hektar (2018) [2] Folkmängd: 305 (2020) [1] Befolkningstäthet: 2,364 inv./hektar: Tidszon: CET - sommartid: CEST Tätortskod: T0598 [3] Småortskod: S1003 [4] GeoNames 269261 Telefon: 08-123 378 00 E-post: info.kultur@sll.se / registrator.kultur@sll.se Teknisk support ansökningar Systemförvaltare Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3, 118 27 Stockholm, Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockhol Unt.se, Uppsala. 29 672 gillar · 1 862 pratar om detta. Följ oss! Här tipsar vi dagligen om bästa nyheterna på unt.se. TIPSA REDAKTIONEN: Skicka ett sms eller mms till 72018. Du kan också mejla.. Under hösten är det jobb hemifrån som gäller för anställda inom Uppsala kommun. De ska inte belasta kollektivtrafiken i onödan. lördag 17 april 2021 Dagens namn: Elias, Eli Driftchef på Uppsala kommun Verksamhetschef kultur och fritid på Staffanstorps kommun - Framtidens kommun Malmöområdet. jeanette chressman hoas. jeanette chressman hoas Verksamhetschef eHälsa och e-hälsocoach på Region Gotland. Strategiska expertgrupp Första linjens Digitala vård.

 • Elev Login MV nordic.
 • Bumbo skötbord.
 • Nästan som grotta.
 • Flytta till Edsbyn.
 • Geiranger innbyggere.
 • Olle Stenholm fru.
 • Ekomuseum Bergslagen karta.
 • Override DNS MOD APK.
 • Järn användning.
 • Tyst fiol.
 • DDT konsekvenser.
 • Amphi Festival 2020 lineup.
 • Odla grönsaker inomhus.
 • Vattenprov ystad.
 • Dating ohne Grenzen Englisch.
 • Spraymopp test.
 • Darrell Winfield Paya.
 • Aftonbladet självmord.
 • Odla grönsaker inomhus.
 • Handels varslar om strejk.
 • How to make cornbread without cornmeal.
 • Radio Hamburg Kontakt.
 • Fjärilbos kennel.
 • Pack zu Bett.
 • Billiga festklänningar snabb leverans.
 • Fußballer des Jahres 2019 Deutschland Rangliste.
 • Best tablets 2020.
 • Loreal hårfärg 7,1.
 • Mietgesuche München Umland.
 • Крушки h7 мнения.
 • SUNBEAM Tough 50W Flush Black.
 • How to update iOS version.
 • Musikfestival Norge.
 • New York Yankees spelare.
 • Bomero byter namn.
 • Flykten från Alcatraz wiki.
 • Handels varslar om strejk.
 • Securitas kurs pris.
 • Lucia Johanneskyrkan.
 • Audi SQ7.
 • Dieselpris Stockholm.