Home

Kontinentaldrift Evolution

Plattektonik och kontinentaldrift - Naturhistoriska riksmusee

grund av kontinentaldriften. För 300 miljoner år sedan satt jordens kontinenter ihop i en enda landmassa, Pangaea. Sedan dess har de delats upp till dagens kontinenter. Detta gör att man hittar fossil på lite oväntade platser. Till exem-pel finns det mycket kalksten på Öland och Gotland från gamla korallrev Som Christopher E påpekade för mig när jag slarvigt använde ordet kontinentaldrift: Kontinentaldrift som du skrev är en term som kopplas ihop med Wegeners ursprungliga idé att kontinenterna rör sig. Sedan man på 60-talet upptäckte att kontinenterna i själva verket följer med rörelsen på plattor som även inkluderar oceanbotten används mer korrekt termen plattektonik Föreslår 1912 att kontinenter kan flytta sig (kontinentaldrift). Detta förklarar hur nya berg kan uppstå, och gamla kan försvinna. Kunskapsmål och nyckelbegrepp: Evolution och systemati

This animation shows the plate tectonic evolution of the Earth from the time of Pangea, 240 million years ago, to the formation of Pangea Proxima, 250 millio.. Kontinentaldrift är förflyttningen av jordens kontinenter i förhållande till varandra. Hypotesen att kontinenter driver lades först fram av Abraham Ortelius 1596 och teorin utvecklades av Alfred Wegener 1912. När han lade fram teorin fanns det dock ingen förklaring till hur en sådan drift skulle kunna uppstå, och det var inte förrän utvecklingen av teorin om plattektoniken på. Beweise für den Kontinentaldrift Die Auswirkung des Kontinentaldrift auf die Evolution 1. Das große Vorkommen von Beuteltieren in Australien, welche sonst nur noch ab und an in Südamerika zu finden sind. 2. Die Weltweite Verbreitung der flugunfähigen Laufvögel sind all Kontinentaldrift Miljöförhållandena för de levande organismerna har förändrats under jordens utvecklingshistoria, inte minst beroende på kontinentaldriften. 1912 presenterade Alfred Wegener, meteorolog från Tyskland, teorin att alla kontinenter tidigare hade suttit ihop i en enda jättekontinent, Pangea, men det dröjde ända till 1968 innan man på en geologisk konferens slutgiltigt accepterade teorin

Kontinentaldriften är en ny företeelse. En gång var jordens skorpa jämn och utan djupa hav och höga berg. Så hade ­jorden fortfarande sett ut, om inte kontinentaldriften hade börjat för 2,5 miljarder år sedan. Ingen vet exakt varför den gjorde det. Vissa forskare tror att en meteor satte igång den Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder. De ärftliga egenskaperna finns i generna Instuderingsfrågor i Biologi 1: Evolution och systematik; Prov 2017-03-02 i Etologi, beteendeekologi och grundläggande ekologi (plus människans evolution) Prov 2016-12-15 i Evolution och systematik; Prov 2012-01-30 i Klassisk genetik och Evolutionsteori; Prov 2009-03-24 i Evolution och Systematik; Prov 2008-11-14 i Evolution och Systemati Fossil av Mesosaurus är ett bra bevis för teorin om kontinentaldrift, eftersom kvarlevor av den hittats i södra Afrika och östra Sydamerika

Gondwana - Naturhistoriska riksmusee

 1. Artenvielfalt. Folgen für die Evolution: Lemuren gibt es nur in Madagaskar. Afrikanische Verwandschaft des Ursprungslemuren blieb auf dem afrikanischen Kontinent -> Lemuren hatten somit keine natürlichenFeinde. Entwicklung dieser endemischen Art. Allgemeines
 2. Diese 3D-Animation zeigt die Kontinentalverschiebung der letzten 600 und der nächsten 100 Millionen Jahre. Die Animation liegt in unterschiedlichen Formaten.
 3. Kontinentaldrift Teori från 1912 av Alfred Wegener. 14 Kontinentaldrift Hur vet man att pangea existerat? Kontinentaldrift Hur vet man att pangea existerat? Nerisningar skapar isräfflor. 15 Evolutionen är oriktad Evolutionen är inte smart Små steg Utgår från vad som finn
 4. Continental drift is the hypothesis that the Earth's continents have moved over geologic time relative to each other, thus appearing to have drifted across the ocean bed. The speculation that continents might have 'drifted' was first put forward by Abraham Ortelius in 1596. The concept was independently and more fully developed by Alfred Wegener in 1912, but his hypothesis was rejected by.

Lätta fakta om kontinentaldrift Geografi SO-rumme

 1. Evidens för evolution från många vetenskaper Paleontologi-geologi Jämförande fysiologi och anatomi (rudiment) Utvecklingsbiologi (developmental biology) Ekologi Biogeografi Kontinentaldrift Populationsbiologi Molekylärgenetik Grundförutsättning: Jorden är gammal - 4,5 miljarder år Doug Futuyma Evolutionen har upptäckts flera gånger
 2. Som med Galenos, flogiston, kontinentaldrift, evolution med mera. Alternativet är kristendomen från förr, och islam av idag: statiska system med redan färdiga och givna svar och därför statiska till sin natur
 3. Pris: 219 kr. danskt band, 2014. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Kontinentaldrift : resa genom ett Europa i förvandling av Dan Jönsson (ISBN 9789187838026) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

4 a Kontinentaldrift Syndaflode

Eine Konsequenz dieser Kontinentaldrift ist die Zerstörung von z.B. Flachwasserlebensräumen bei der Ausbildung des Superkontinents, aber auch wiederum deren Neubildung in den Phasen des Auseinanderdriftens der Landmassen. Die Verschiebung der Landmassen führte zudem zu Veränderungen der abiotischen Umweltfaktoren und hatte Einfluss auf das Mikroklima und damit auf die Lebewesen Kontinentaldrift er en teori, der beskriver kontinenternes bevægelse på Jorden. Teorien er fremsat af den tyske videnskabsmand, Alfred Wegeners, teori om kontinentaldrift. Han observerede at kystlinjerne på henholdsvis Sydamerika og Afrika passede meget nøjagtigt sammen, samtidig med at man fandt arter og fossiler der var fælles for begge kontinenter Kunskarav vi skall arbeta med och bedöma: · Beskriva, förklara och visa på samband som rör evolutionen och då använda bios begrepp, modeller och teorier. · Beskriva, förklara och visa på samband om evolutionens betydelse för människors levnadsvillkor Vi kommer att: · Ha genomgångar · Jobba med instuderingsfrågo Film - Bevis för evolution (Magnus Ehinger, 17.53, svenska) Film - The evolution of the eye (Ted-Ed, 4.43, Engelska) Film - What is a fossil (Stated Clearly, 3.18, Engelska) Film - Fossils & evidence for evolution (Fuseschool, engelska, 3.42) Film - Evidence for evolution (Teachers pet, engelska, 5.26) Övningar: MER OM EVOLUTIONSTEORI Plattektonik, egentligen platt-tektonik, (från grekiskans τεκτων, tekton, en som skapar) är en geologisk teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya kombinationer

Men forskaren Alfred Wegener föreslog teorin om kontinentaldrift. Denna teori sa att kontinenterna hade drivit i miljontals år och att de fortfarande gjorde det. Från vad som kan förväntas var denna teori en revolution för vetenskapens och geos värld Kontinentaldrift. Under trias skedde bara förhållandevis små förändringar i den geografiska bilden. Det (12 av 83 ord) Författare: Anita Löfgren; Sedimentation. Inom stora delar av Nord-, Väst- och Mellaneuropa avsattes sandiga till leriga lager av kontinental karaktär under trias. Främst under mellersta trias avsattes (23 av 161 ord.

Detta tyder starkt på att kontinentaldriften är ett faktum. Detta var endast ett axplock av de bevismaterial som existerar, så det finns en hel del till. Anledningen att de flesta kreationister attackerar kontinentaldriften är att de är medvetna om att hastigheten på kontinentalplattorna är oförenliga med en ung jord då de skulle ta många miljontals år att glida isär En kontinentalplatta, litosfärplatta eller tektonisk platta, är ett avsnitt av jordskorpan och allra översta delen av manteln, vilka tillsammans kallas för litosfären.Plattorna är ungefär 100 km tjocka. och delas huvudsakligen upp i sima (jordskorpa under havet) och sial (jordskorpa under fastland). Kontinentalplattorna rör sig ständigt i förhållande till varandra År 9 Evolution Våren 2016 Under denna kurs testas förmågorna Beskriva och förklara (teori) och diskutera och ta ställning (Analys). För att testa förmågan laboration bergarter, kontinent, kontinentaldrift, primat, Intelligent design Granska, kommunicera och ta ställning (Analys) Välj en (1) av följande frågor Det var först på 1700-talet som teorier om evolution kom, det vill säga teorier om hur jordens arter har utvecklats, evolverat, över tid och inte varit likadana sedan de skapades eller uppstod. Den biologiskt korrekta förklaringen till på vilket sätt evolution sker kom från Charles Darwin på 1800-talet

Diercke Weltatlas - Kartenansicht - Erdgeschichte und

Many translated example sentences containing Kontinentaldrift - English-German dictionary and search engine for English translations Bergbildning och kontinentaldrift ; Olika teorier om istiden ; Universums uppkomst, ålder och historia . Etik: Etik utifrån skapelse, evolution och människans uppkomst ; Dina talanger — vad kan Du uppnå egentligen? Hur få arbetet effektivt och intressant? Naturvetenskapliga och psykologiska reflektioner. Jämställdhet eller inte Introduktionsrum geologi, stratigrafi, kontinentaldrift, mineraler mm Försäljningsrum. Fossiler, bergkristaller, mineraler mm Tidsrum kambrium - nutid ; Paleobotanikum Insekternas evolution Vertebratfossilru till att ge ytterligare bevis för existensen av kontinentaldrift genom att undersöka denna ur ett nytt perspektiv; det gemmologiska. 10 1.2 Bakgrund geo sägas vara vad evolutionen är för bio eller kartläggandet av atomens struktur för fysiken och kemin Kontinentaldrift. Under äldsta devon låg jättekontinenten Gondwana runt sydpolen. I Gondwana ingick de nuvarande sydkontinenterna samt sydliga delar av (18 av 127 ord) Ryggradsdjuren genomgick viktiga faser av sin tidiga evolution under devon, som kallats fiskarnas tidsålder

Jordförändringar kan påverka utvecklingen av arter på vår

Evolution predikterar gradvisa sekvenser mellan livsformerna, levande eller fossila. Hittas dessa sekvenser säger man att evolutionen är bevisad (11). Men om man inte hittar sekvenserna så uppfinner man en annan typ av evolution, den punkterade jämnvikten, vilken innebär en mekanism att förklara avsaknaden av sekvenser (14) -Kontinentaldrift, som ger biologisk mångfald, vilket ökar chansen för livets överlevnad vid massutdöenden Konvergent evolution: Vissa egenskaper/biologiska strukturer verkar likväl ha utvecklats oberoende flera gånger om (ex. vingar, blad och möjligenögat)

FÖRSTA UTVECKLINGSLÄRAN . Alla arter har utvecklats ur en - även människan! Förvärvade egenskaper kan ärvas . Lamarck . 1744-1829 . All utveckling strävar uppåt 1 EVOLUTION Ekologi KE 0059 2013 Mattias Larsson Kemisk Ekologi, SLU i Alnarp TUNGT UTTALANDE Theodosius Dobzhansky: Nothing in biology makes sens Australien beror på kontinentaldriften och klimat, och dessa delämnen faller under naturgeografin. Tittar man enbart på detta exempel är det självklart att man borde studera kontinentaldrift (geografi) samtidigt som man - 7 - studerar artutveckling och evolution (biologi). Man kan som synes även få in klimataspekten och hur de

Wegeners kontinentaldrift - UR Pla

 1. Start studying Evolution. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Pangea, kontinentaldrift mm [var: Videnskab vs. tro] Showing 1-88 of 88 messages. Pangea, kontinentaldrift mm [var: Videnskab vs. tro] KaZ: 11/3/09 9:25 A
 3. Människans historia Människans historia börjar i Rift Valley i Östafrika. Här uppträder Australopithecae för första gången - det släkte som skulle komma att ge upphov till Homo. 2,5 miljoner år före Kristus utkristalliserar sig Homo habilis
 4. LIBRIS titelinformation: The Origin and evolution of the earth's continental crust : a Royal Society discussion held on 21 and 22 February 1980 / organized by S. Moorbath and B.F. Windle
 5. Läxhjälp-Hemundervisning-Vikarie. Undertecknad kan ge läxhjälp, hemundervisning samt vikariera som lärare, på alla stadier. Undertecknad är utbildad/behörig ämneslärare i bi, ke, nk, ma, fy (de två sistnämnda dock bara för högstadiet), och har jobbat som lärare från högstadiet och upp till universitetsnivå, på svenska och engelska, samt kortare vikariat från lågstadiet och.
 6. Vad var Darwins teori om naturligt urval? Darwin teori om naturligt urval föreslogs av Charles Darwin år 1858. Darwin trodde alla växter och djur hade utvecklats från några gemensamma förfäder genom naturligt urval. Växter och djur producerar många avkommor, men några av de unga dör innan d

LIBRIS titelinformation: Composition, deep structure, and evolution of continents / edited by R.D. van der Hilst, W.F. McDonoug Teorin om plattektonik för barn Teorin om plattektonik beskriva de stora rörelser av jordens litosfären, består av åsar och diken som rör sig på jordskorpan. Denna teori är baserad på begreppet kontinentaldrift, och de evolutionära idéerna är komplexa. Forskare och Oceanograferna Bilderna som förändrade vetenskapen : Darwin's Tree of life : När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst publicerades 1859 slog den ner som en bomb. Men redan tjugo år tidigare hade han ritat en skiss i en anteckningsbok som visar hur allt liv på jorden delar ett gemensamt ursprung Evolutionen, olika teorier: Darwins stamträdsmodell, mikro men inte makro, kambriska djurexplosionen; Vättern och Visingsöserien och kollisionen med Venezuela (400-800 miljoner år) Trilobitavdelning (stratigrafi) Arkeologirum 0-10000 år i närområdet; Bergarter och mineral samt en stor bergkristallsamlin

Pangea og kontinentaldrift mm ER ideologisk inficerede myter hvis egentlige funktion er at støtte biologisk evolutionslære. Det er ikke meget du kan arbejder med evolution ud fra helt andre kriterier, uden at give køb på de videnskabelige arbejdsmetoder. Post by Vidal - Kontinentaldrift, som ger biologisk mångfald, vilket ökar chansen för livets överlevnad vid massutdöenden Konvergent evolution: Vissa egenskaper/biologiska strukturer verkar likväl ha utvecklats oberoende flera gånger om (ex. vingar, blad och möjligen ögat) En bok om hur allting blev till universum, jorden, levande organismer och människor. Författaren Bill Bryson har talat med de kunnigaste inom de olika naturvetenskaperna och berättar på ett underhållande och begripligt sätt vad han fått veta om gamla och nya upptäckter. Han förklarar hur gravitationen, relativitetsteorin, kvantfysiken och kvarkarna påverkar oss, han låter oss se. Ögon & Öron-Näsa-Hals. Hahnenbergers Ögonundersökningar: Eye Simulation: Det torra ögat: Ögonfoto

A visualization of perlin noise. Press any key to pause/unpause. Use left mouse button to pan, right mouse button to zoom This page was last edited on 13 September 2020, at 09:05. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Så rör sig kontinenterna - om plattektonik : De fascinerande geologiska processerna bakom bergs uppkomst, oceanbottenspridning och vulkaner är några exempel på plattektonikens kraft. Videoupptagningar från bl.a. Island, Klippiga bergen och den svenska fjällkedjan hjälper tittarna att förstå teorin bakom plattektoniken. Överskådliga animationer illustrerar de tektoniska plattornas.

97% av forskarna tror inte på kontinentaldrift

Format: Epub med vattenmärke Epub med Adobe Encryption En bok om hur allting blev till ? universum, jorden, levande organismer och människor. Författaren Bill Bryson har talat med de kunnigaste inom de olika naturvetenskaperna och berättar på ett underhållande och begripligt sätt vad han fått veta om gamla och nya upptäckter. Han förklarar hur gravitationen, relativitetsteorin. Introduktion . Mönstren för artsfördelning över geografiska områden kan vanligtvis förklaras genom en kombination av historiska faktorer såsom: speciering , utrotning , kontinentaldrift och isbildning .Genom att observera den geografiska fördelningen av arter kan vi se associerade variationer i havsnivå , flodvägar, livsmiljö och flodfångst Bildlicenser. Sid Licens Kredit. 2.0 Allmän Ricce, Wikimedia. 3.0 Allmän NASA. 6.1 Allmän Ernst Haeckel (teckningar) 6.1 Med tillstånd Richardsson m.fl. (foton Mycket handlar om den så kallade kontinentaldriften där plattgränserna som bygger upp jorden skapar jordbävningar och vulkanisk aktivitet som under årtusenden påverkat allt levande. Vi är beroende av kontinentaldriften i det avseende att den har skapat bergskedjor genom konvergens eller subduktion, som i sin tur generat i gruvor där man brutit olika mineraler och malmer Tectonophysics, 2 (6) (1965) a21-557 KONTINENTALDRIFT - MIT ODER OHNE KONVEKTIONSSTRUNGEN ? 539 Stadiuni des Sudatlantischen Ozeans Lst sich bereits das seit kurzem begonnene Abrken eines Kontinents entlang der Spalte des Roten The evolution of the Atlantic Mega-Undation. Tectonophysics, 1 (5) (1965), pp. 385-430. Article Download PDF View.

Introduktion till evolutionen - Magnus Ehingers undervisnin

240 million years ago to 250 million years in the future

Pangaea, eller Pangea (grekiska: πᾶν Γαῖα hela jorden), är den superkontinent som existerade under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter. [1] Alfred Wegener postulerade 1915 existensen av en sådan urkontinent i sin teori om kontinentaldrift, och i den efterföljande debatten fick den namnet Pangaea. [2 The full text of this article hosted at iucr.org is unavailable due to technical difficulties

Ett nytt kapitel i Kordiljärernas historia. Längs hela västra Amerika ligger ett band av bergskedjor. Dessa inkluderar t.ex. Klippiga bergen, Sierra Nevada och Anderna. Hela bandet av bergskedjor kallas med ett gemensamt namn för Kordiljärerna. De nordamerikanska Kordiljärerna antas ha bildats huvudsakligen genom att den kontinentalplatta. Han fick sin MSc 1934. Det var vid denna tid som Carey läste 1924-översättningen av Wegeners The Origin of Continents and Oceans , boken som till stor del ansvarar för att introducera begreppet kontinentaldrift till engelsktalande akademiker

Woher kommt der Name der Erde? - Quora

Kontinentaldrif

En bok om hur allting blev till ? universum, jorden, levande organismer och människor. Författaren Bill Bryson har talat med de kunnigaste inom de olika naturvetenskaperna och berättar på ett underhållande och begripligt sätt vad han fått veta om gamla och nya upptäckter Kontinentaldrift i svensk - säkerhetspolitik efter 2001 Wilhelm Agrell (2012) Internasjonal Politikk, 70 p.105-113 The evolution of strategies for coping with the threat from weapons of mass destruction Wilhelm Agrell (2005) Missile defence. international, regional and.

Kontinentaldrift und die Auswirkung by Julia Lapos

Pris: 49 kr. e-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken En kortfattad historik över nästan allting av Bill Bryson (ISBN 9789137145686) hos Adlibris. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Vi sitter ju ändå uppe på en glaciär i Norge.; Till Grönland reser man för att uppleva jordens mest spännande glaciär och världens godaste räkor.; Solheimajökull är en del av en större glaciär som heter Myrdalsjökull.; Vem kunde tro att min glaciär skulle kunna ställa till med något. En kortfattad historik över nästan allting-boken skrevs 2015-05-04 av författaren Bill Bryson. Du kan läsa En kortfattad historik över nästan allting-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Bill Bryson

Organismvärlden, släktskap och systematik - Nationellt

Evolution är en tro, en människodyrkande, hednisk religion kopplad till humanism. Vi har undersökt bevisen för att inte tro på Gud som skaparen och funnit dem otillfredsställande. Verkligheten är att fossilerna och de naturvetenskapliga lagarna passar bra ihop med en Guds skapelse Evolution of extreme xeromorphic characters in wood: A study of nine evolutionary lines in Cactaceae. American Journal of Botany 85: 209 - 218. Mauseth, J. D., T. Terrazas, and S. Loza-Cornejo. 1998 Pris: 55 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp En kortfattad historik över nästan allting av Bill Bryson på Bokus.com St.MUELLER, Evolution of the lithosphere-asthenosphere system in the earth J. LISZKOWSKI, Rezente vertikale Krustenbewegungen der Inner-Plattengebiete Mitteleuropas als möglicher Ausdruck der Kontinentaldrift J. H. ILLIES, Some aspects of continental rifting G. PALMASON , Crustal rifting and related processes in Icelan Biologi ALIBER G u n n a r B jö r n d a h l B ir g it ta L a n d g r e n M ik a e l T h y b e r

Botanik online: Evolution: Wie entstand Leben?Mennesker kan ha utviklet seg i havet ved Bioko

kontinentaldrift och oceanbottenspridning redogöra för bildning, omvandling och deformation av bergarter beskriva de grundläggande kemiska förutsättningarna för livet på jorden och livets uppkomst ge en beskrivning av de stora geologiska epoker, dess uppkomst och slut, samt evolutionen av marint li Kontinentaldrift Konungariket Nederländerna konvent Konvergent evolution konversationslexikon konstbevattning i Limburgiska svenska - Limburgiska ordlista. konstbevattning + grammatik Inga översättningar Lägg till Konstbevattning översättningar Konstbevattning Lägg till Page 2. The Aquatic Ape: A very personal view M y first contact with the Aquatic Ape Theory coincided somewhat with the birth and first years of my son. ( No, that is not him in the picture. That's someone else. ) As is customary in that time, I sometimes took him to the zoo, just for fun, and we had a nice look at all the animals. Some things there made me wonder. .

 • Diablo 3 Rise of the Necromancer Xbox One code.
 • Behandling med Roundup.
 • Lord of the Rings Online player count.
 • Gehalt >> Fachinformatiker Systemintegration.
 • The tube that goes from the outer ear to the eardrum is the.
 • Kortikobasal degeneration behandling.
 • Agnes Lindström Bolmgren barn.
 • Jotex Damkläder.
 • Shirataki noodles near me.
 • Designerdrogen Herstellung.
 • Arlo Login.
 • Koboltblå vas.
 • Termometer på distans.
 • Nike Air Vision SE.
 • Glyph of Stars zandalari.
 • Vad är SIP.
 • Black Head Mask.
 • Brudgum klädsel.
 • Havtorn köpa.
 • Vänstervänd bebis.
 • Fußballer des Jahres 2019 Deutschland Rangliste.
 • Guinguette Montbazon avis.
 • Ridskola western Göteborg.
 • Einsam Nomen.
 • Clake one light clutch UK.
 • Mencari Wanita.
 • Biltema galgar.
 • BIBSYS.
 • Gryning Engelska.
 • Tryck vid dykning.
 • Linda Mathis.
 • Studentoverall Umeå.
 • Tjejvättern resultat.
 • Danshuset Sollentuna.
 • Ghostbusters 2 2018.
 • Ozymandias analys.
 • Pilaster hylla begagnad.
 • Glasögonmagasinet Helsingborg.
 • Feuerwehreinsatz Kaufbeuren.
 • Koreansk BBQ grill.
 • Snapdragon 865 Windows 10.