Home

Naturvårdsverket gruvor

Vägledning om gruvor, täkter, utvinningsavfall och markavvattning. Gruvverksamhet, täktverksamhet och markavvattning kan innebära ett stort intrång i naturmiljön. Utvinningsavfall utgör en väsentlig andel av det avfall som uppkommer i Sverige Gruvor, prövningsärenden Naturvårdsverkets yttranden och eventuella överklaganden i de tillståndsmål och ärenden om gruvverksamhet vi prioriterat att delta i. Här finns även ett urval av de vägledande domar som finns på området Strategi för hantering av gruvavfall. Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av regeringen tillsammans tagit fram ett förslag på strategi för hantering av gruvavfall samt gjort en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling Sedan 2012 har Naturvårdsverket bekostat rening av lakvatten från de båda gruvorna i syfte att minska metallhalten i lakvattnet. År 2014 beviljade Naturvårdsverket bidrag för efterbehandling av Svärtträskgruvan och åtgärden är för närvarande i fullgång Gruvor Naturvårdsverket vägleder om tillståndsprövning och utvinningsavfall

Naturvårdsverket underkänner Nordkalks miljökonsekvensbeskrivning för den planerade kalktäkten vid Bunge. Verket har genomfört egna undersökningar som visar att risken för bestående skador på de naturtyper och arter som ska bevaras i Natura 2000-området är stor Naturvårdsverket vs LKAB: Strid med höga insatser. Nästa vecka prövar Miljööverdomstolen tvisten mellan Naturvårdsverket och LKAB om den nya gruvan i Svapavaara. Får Naturvårdsverket rätt kan det kosta LKAB 1,5 miljarder kronor

Naturvårdsverket hotar stoppa Pajalagruvan. Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att driva gruvan i Kaunisvaara på samma sätt som Northland gjorde före konkursen, vilket Kaunis Iron planerar att göra. Enligt myndigheten är transporterna med lastbil och tåg till Narvik en avvikelse från miljötillståndet, rapporterar lokala medier Denna lista innehåller ett urval av olika gruvor i Sverige . Adak koppargruva (stängd) Aitik koppargruva. Alsgruvan (nedlagd) Bersbo koppargruvor (stängda) Bielkes gruva (stängd) Bispbergs gruva (nedlagd) Björkdal guldgruva. Blacksåsgruvan, Forsa socken (stängd Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att driva gruvan i Kaunisvaara på samma sätt som Northland gjorde före konkursen, vilket Kaunis Iron planerar att göra. Enligt myndigheten är transporterna med lastbil och tåg till Narvik en avvikelse från miljötillståndet, rapporterar lokala medier Bara några veckor innan den efterlängtade produktionsstarten lämnar Naturvårdsverket in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att gruvans tillstånd för gruvbrytning ska dras in. Ett gruvtillstånd som Naturvårdsverket haft åtta år på sig att ifrågasätta: efter att tillståndet första gången fastställdes, under Northlands förberedelser, vid starten av produktionen, i samband med konkursen, under avvecklingen av gruvdriften Naturvårdsverkets jurister anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt. Därför planerar de att lämna in en ansökan till.

Kemikalier, miljögifter, bekämpningsmedel - Naturvårdsverket

Gruvnäringens branschorganisation Svemin reagerar mot Naturvårdsverkets agerande för att Pajalagruvans miljötillstånd ska dras tillbaka, uppger Metaller och Gruvor. Pajalagruvan fick sitt tillstånd redan för åtta år sedan men med bara tre veckor kvar till återstarten jobbar Naturvårdsverket för att stoppa tillståndet Naturvårdsverket: Dra in gruvans tillstånd. I juni 2018 ansökte Naturvårdsverket om att mark- och miljödomstolen skulle återkalla bolagets tillstånd att bedriva gruvdrift. Men bolaget startade upp gruvan ändå - bara en månad efter att Naturvårdsverket hade gått till domstol för att stoppa verksamheten under det nuvarande tillståndet

Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Om kartverktyget Skyddad Natu

Nya chaufförer måste sökas i hela Sverige. Gruvbolaget behöver anställa 250 personer - finns 140 arbetslösa Aitikgruvan är en koppargruva som ligger cirka 15 kilometer östsydöst om Gällivare i Lappland.Gruvan ägs av Boliden AB genom dotterbolaget Boliden Mineral och är Skandinaviens största dagbrott och en av Europas största koppargruvor. [1] Aitikgruvan har över 700 anställda (2020) och är den största privata arbetsgivaren i Gällivare kommun. [2

Gruvor, täkter, markavvattning - Naturvårdsverke

Gruvor, prövningsärenden - Naturvårdsverke

Miljö- och tillståndsprövning av gruvor - Naturvårdsverke

Naturvårdsverket står fast mot gruvan. Naturvårdsverket menar å andra sidan att man inte kan prata om något framtida tillstånd - när man redan har startat gruvverksamheten med det gamla Naturvårdsverket står fast mot gruvan. Inget yttrande har fått Naturvårdsverket att vackla. Myndigheten anser att gruvtillståndet för Tapuligruvan ska återkallas. 12 mars 2019 10:59. Transporten är en av fyra punkter som Naturvårdsverket har tryckt extra på Naturvårdsverket har överklagat miljödomstolens dom om den säger Jan Moström affärsområdeschef för gruvor vid Boliden. Naturvårdsverket vill att det finns en bankgaranti på. SGU har tillsammans med Naturvårdsverket fått i uppdrag att öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Fokus i uppdraget ligger främst på kritiska mineral och metaller. Strategi för en hållbar hantering av gruvavfal

Efterbehandling av områden med nedlagda gruvor

 1. Men Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt eftersom det skulle strida mot det tillstånd som gavs av Gränsälvskoncessionen inför gruvstarten 2012
 2. Naturvårdsverkets jurister anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt. Därför planerar de att lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillståndet återkallat
 3. Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att driva gruvan i Kaunisvaara på samma sätt som Northland gjorde före konkursen, vilket Kaunis Iron planerar att göra. Enligt myndigheten är.
 4. Vinterräkning av fladdermöss har skett i gruvorna i Taberg, Kleva, Hörnebo, Sunnerskog och Ädelfors sedan 1980-talet. Inventeringarna ger oss information om fladdermössens populationsförändringar..

 1. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för gruvan - och inte Naturvårdsverket. Johan Antti sade i media att han var överraskad över Naturvårdsverkets inhopp i frågan
 2. Så kontrolleras gruvor. För att säkerställa att miljön skyddas så görs regelbundna kontroller av gruvverksamheten av en myndighet, så kallad tillsyn. Verksamhetsutövaren utför även egenkontroll, ett system för att följa upp sin egen miljöpåverkan. Verksamheter som påverkar miljön ska enligt miljöbalken bedriva egenkontroll
 3. Idag blev det klart att Naturvårdsverket kommer att lämna in en ansökan till mark- och miljödomstolen i Umeå om återkallelse av tillståndet för Tapuli gruva i Pajala kommun. Naturvårdsverket anser att tillståndet är otydligt och att drift av gruvan kommer att påverka miljön på ett otillåtet sätt
 4. Därför ville naturvårdsverket att regeringen skulle göra en miljöprövning, men det här sa regeringen i dag nej till. Därför blir det miljödomsolen som avgör om gruvan klarar miljökraven
 5. . Min sida Miljööverdomstolen delar därmed Naturvårdsverkets uppfattning om att den nya gruvan innebär så stor miljöpåverkan att all verksamhet som LKAB.

Gruvor - Sveriges Natu

Gruvparken i Klacka Lerberg är ett häftigt besöksmål. Förra året var det rekordmånga besökare och nu närmar sig säsongen igen. Men Konungastollen är fortfarande stängd och gruvstugan håller på att förfalla. Därför har Föreningen för Gruvparken i Klacka-Lerberg lämnat en. Till: Naturvårdsverket Epost: registrator@naturvardsverket.se Naturvårdsverkets dnr. NV-05835-17 Remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till vägledning om 2 kap. miljöbalken Svemin (Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) är de Om miljööverdomstolen ger Naturvårdsverket rätt finns en oro från LKAB:s sida att de hårdare kraven för miljötillståndsprövningar kan leda till att planerade nya gruvor försenas. Miljödomstolen har bestämt att företaget Lappland Goldminers får bryta guld i södra Lappland. Tre markägare överklagar beslutet för att gruvan kommer att förstöra naturen. Naturvårdsverket överklagar också. De säger att Lappland Goldminers inte kommer att ta hand om avfallet från gruvan tillräckligt bra Naturvårdsverket vill skjuta ned det gamla miljötillståndet - samtidigt som Kaunis Iron har påbörjat arbetet med det nya. Om tre veckor besöker mark- och miljödomstolen Kaunisvaara.</p>

Senaste exemplet är från förra veckan när Naturvårdsverket ansökte om att miljötillståndet för gruvan i Pajala ska dras in - endast tre veckor före produktionsstart prövning av gruvor. Med anledning av detta startades ett delprojekt som handlade om prövning av gruvor. Arbetet i delprojektet har varit ett sätt att öka förståelsen och även att ta ställning i den komplexa fråga som redovisas i rapporten. Naturvårdsverket vill särskilt tacka Tillväxtanalys, Sametinget, Bergsstaten Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att driva gruvan i Kaunisvaara på samma sätt som Northland gjorde före konkursen, vilket Kaunis Iron planerar att göra Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande

Gruvor - artiklar, reportage och fördjupning om Gruvor

 1. Naturvårdsverket kan stoppa Pajalagruvan Näringsliv 2017-12-13 14.54. Naturvårdsverket anser att det inte är möjligt att driva gruvan i Kaunisvaara på samma sätt som Northland gjorde före konkursen, vilket Kaunis Iron planerar att göra
 2. Naturvårdsverket vill stoppa LKABs planer på att öppna ny gruva i Svappavaara. Om Naturvårdsverket får som de vill så försenas öppnandet av gruvan med upp till 2 år
 3. En av tre gruvor Leveäniemigruvan var i drift under åren 1964-1983 när den stängdes på grund av låga malmpriser. Nu när LKAB vill återöppna gruvan är den en av tre gruvor i området
 4. Naturvårdsverket kan stoppa gruva. Publicerad 2017-12-14 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in.

Naturvårdsverket hotar stoppa Pajalagruva

 1. Naturvårdsverkets nej kan fördröja LKAB-gruva. Publicerad: 24 Februari 2010, 22:00. LKAB:s planer på att starta den nya gruvan i Svappavaara under våren har stött på motstånd. Remissinstansen Naturvårdsverket säger nej till gruvbrytningen och kräver att LKAB gör en helt ny miljötillståndsansökan som omfattar hela verksamhete
 2. Under intervjun nämns gruvor specifikt som en bransch vars ärenden kommer att anmälas till regeringen för eventuell tillåtlighetsprövning. Om Naturvårdsverkets föresatser blir praxis kan.
 3. start 40-åriga gruvkarriär har jag aldrig varit med om något liknande, säger han

Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, representerar ca 40 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Vi arbetar med. Naturvårdsverket vill att Mark- och miljödomstolen återkallar tillståndet för gruvan i Kaunisvaara i Pajala, rapporterar lokala medier. Gruvbolaget Kaunis Iron planerar att starta. Ett förorenat område är ett område där mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad är så förorenat av en eller flera lokala punktkällor, att halterna påtagligtöverskrider lokal/regional bak.

Gruvor i Sverige (lista) - Wikipedi

 1. Stockholm. Svenska gruvor släpper ut mer av tungmetaller än de har tillstånd till, enligt en granskning från SVT:s Västerbottensnytt. Ett exempel är Blaikengruvan i Västerbotten som under.
 2. Naturvårdsverket lämnar ofta synpunkter på olika förslag och utredningar. Här hittar du ett urval av våra yttranden
 3. Naturvårdsverket vill att Mark- och miljödomstolen återkallar tillståndet för gruvan i Kaunisvaara i Pajala, rapporterar lokala medier. Gruvbolaget Kaunis Iron planerar att starta verksamheten i gruvan den 18 juli. Det vi kan säga i nuläget är att vi är lite förvånade över att det kommer nu, åtta år efter att tillståndet beviljades
 4. gruva startar är det viktigt att veta om det finns föroreningar i området, både skett med bidrag från Naturvårdsverket. Vid inventeringarna görs riskbedömningar för ett område

Gift läcker ut från nedlagda gruvor. Publicerad: 05 maj 2009 kl. 09.53 Uppdaterad: 11 mars 2011 kl. 03.24. metallexpert på Naturvårdsverket, till SVT:s Västerbottensnytt Gruvan tar och gruvan ger, jobb och inkomst för så många. Inget av hennes egna barn jobbar för LK, sonen är chef på Clas Ohlson i stan och dottern arbetar på rymdbasen Esrange men hon är glad att båda blev kvar. Själv har hon aldrig ens övervägt att lämna Kiruna Nyheter om Pajalagruvan från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Pajalagruvan från över 100 svenska källor. Pajalagruvan

Guide för värdering av ekosystemtjänster - Naturvårdsverket

Vi skulle kunna ha i gång flera sådana här gruvor i gång. Efterfrågan är extremt stor, säger Per-Erik Lindval . Däremot är konflikten med Naturvårdsverket fortsatt ett problem för Kaunis Iron. Naturvårdsverket har gått till mark- och miljödomstolen för att få bolagets tillstånd att bryta i gruvan återkallat SwePub titelinformation: Förorenade områden - inventering av gruvbranschen i Stockholms lä Gruvfacket: Naturvårdsverket sviker miljön. Publicerad: 25 Januari 2011, 22:00. Brödtext.I dag inleds förhandlingarna i Miljööverdomstolen om Svappavaaragruvans framtid. Samtidigt kritiserar gruvfacket Naturvårdsverket som överklagat miljödomstolens godkännande av LKAB:s nya gruva Naturvårdsverkets skärpta miljökrav hotar nystarten av gruvan i Pajala. Nu reagerar Per-Erik Lindvall, styrelseledamot i Kaunis iron, över en skrivelse från myndigheten. - Under min start 40-åriga gruvkarriär har jag aldrig varit med om något liknande, säger han

Naturvårdsverket kan stoppa Pajalagruvan Sv

Vatten, miljö och hälsa. Gruvverksamhet kan påverka vårt vatten, bland annat genom utsläpp av metaller. Påverkan regleras i lagen och begränsas genom välplanerad avfallshantering och effektiv tillsyn. Gruvverksamhet ger upphov till utsläpp av metaller och andra ämnen till vatten Kaunis Iron AB är ett svenskt gruvföretag, som 2017 tog över Northland Resources tidigare gruva i Tapulivuoma, nära Kaunisvaara i Pajala kommun. Historik. Det kanadensiska gruvföretaget Northland 25 juni 2018 ansökte Naturvårdsverket hos miljödomstolen i Ume. Prövningsprocessen för gruvor skiljer sig ifrån annan industri i samhället i avseende att delar av prövningen utförs med stöd av minerallagen (1991:45). Syftet med den svenska minerallagen är att möjliggöra samhällets försörjning av nödvändiga metaller och mineral genom utvinning av särskilt utpekade naturresurser, så kallade koncessionsmineral Margaret River hotat av gruvor och öl I Margaret River på Australiens sydvästkust förbereder sig vinbönderna för kamp. Detta för att ett kanadensiskt kolföretag prospekterat på en stor utvidgning av sina gruvor i området. Frågan ska upp till domstolsförhandling på torsdag den här veckan - Gruvan ligger visserligen flera mil från Laponia men den viktigaste delen som måste utredas är rennäringen. Och där måste RAÄ och Naturvårdsverket ha en uppfattning

Naturvårdsverket skapar Sverigedemokrater Dagens Samhäll

Naturvårdsverket skickade in sin begäran om återkallelse 25 juni. Från myndighetens håll anser man att driften i gruvan inte kan ske på ett planerat sätt eller enligt det tillstånd som finns. Främst är det fyra punkter man trycker på Naturvårdsverket tar emot uppgifter om transporter av anmälningspliktigt avfall som förs in i och ut ur Sverige. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och. Naturvårdsverket vill låta kylskåp med miljöfarligt freon gå så länge de håller, trots användarförbud från den 1 januari 2005. Det finns för många kylskåp och det blir för dyrt att byta ut alla Av analysen framgår att prövningen av gruvor idag är resurskrävande och att det kan ta lång tid att få de beslut som behövs för att bedriva en gruva. Genom Naturvårdsverkets förslag kan prövningen göras mer förutsägbar och lagstiftningen på ett bättre sätt genomföra EU-direktiv och andra internationella åtaganden Gruvor; Vatten; Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka; Kärnkraftsfritt Bottenviken; Föreningsdokument; Integritetspolicy; Länkskafferi (NY) Kontak

Gruvans tillstånd hotas av Naturvårdsverket - NS

Av Christer Haagman | 2019-11-16T17:35:54+01:00 november 16th, 2019 | Gruva_Allmänt | 2019-11-16 Minerallagen vs Folkrätten. Mineralexploatering på bekostnad av samernas rättigheter Malmen i gruvan kommer att ta slut om tio, femton år på de nivåer som nu bryts, och därför måste LKAB gå djupare ned i berget. Då byggs en helt ny infrastruktur nere i gruvan. Sveriges klimatmål innebär att driften måste ske utan utsläpp framöver, och LKAB sätter i gång med tester och planer redan nu, vilket Ny Teknik har skrivit om tidigare Svärtträskgruvan i Gunnarberg ligger på familjen Olofssons skogsmark utanför Storuman. Gruvan läcker miljöfarligt avfall, men trots att Naturvårdsverket har beviljat 70 miljoner kronor för sanering,.. Tillsammans med Naturvårdsverket ska vi ta fram en strategi för hantering av gruvavfall samt göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling. I dag presenterades en delredovisning i..

Naturvårdsverket kan stoppa Pajalagruvan - Ny Tekni

Naturvårdsverket säger nej till skidanläggningen Örndalen. september 5, 2013 - Nyheter - Tagged: björn, exploatering, järv, kungsörn, lo, naturvårdsverket, örndalen - 4 kommentarer. Den planerade gruvan i Kallak utanför Jokkmokk är kanske en av Sveriges mest uppmärksammade efter Ojnare. Naturvårdsverket har köpt 966 hektar mark som angränsar till Natura 2000-området Bästeträsk på Gotland. Merparten av den uppköpta marken kommer att skyddas och enligt handläggaren Bo Lundin hoppas Naturvårdsverket at Sedan återstarten drivs gruvan dock på samma sätt och länsstyrelsen funderar nu på om man på nytt ska vidta åtgärder. Även Naturvårdsverket har gått till domstol för att stoppa gruvan, ett mål som ännu inte har avgjorts. Verket anser att gruvan bryter mot sitt tillstånd och riskerar att förstöra miljön i ett skyddat naturområde Naturvårdsverket. Över tusen ansökningar beviljade inom Klimatklivet. Investeringarna är tänkta att stärka det lokala och regionala klimatarbetet runt om i landet

Deponier som gruvor [Elektronisk resurs] : förekomst och förutsättningar för att utvinna basmetaller från svenska deponier / Nils Johansson Johansson, Nils (författare) Linköping : Linköping University Electronic Press, 2014 Svenska 10 s. Läs hela texten (Sammanfattning och fulltext från Linköping University Electronic Press). E-bo Naturvårdsverket vill tills vidare stoppa brytningen i LKAB:s nystartade gruva i Svappavaara söder om Kiruna. Verket är missnöjt med de villkor som miljödomstolen ställt för brytningen och har överklagat dem hos Miljööverdomstolen Naturvårdsverket. Utsläppen i Sverige minskade under 2016. Ny statistik från Naturvårdsverket bjuder på positiv överraskning. Anders Hellberg 30 Nov 2017. Gruvan hotas Artikeln hämtad från www.kuriren.nu Den nya gruvan i Svappavaara kan tvingas till att upphöra verksamheten. Detta sedan Naturvårdsverket krävt att tillståndet för gruvdriften prövas igen, och att man i bedömningen ska ta med LKAB:s samlade miljöpåverkan i regionen. Miljödomstolen har gett prövningstillstånd och det hela ska upp i domstol nästa vecka Naturvårdsverket har tagi det l av LKAB: yttrands e av den 21 maj 2013 med bilagor (tingsrättens aktbilag 51)a . Mark- och miljödomstole expedieradn e handlingama den 22 maj 2013 vi e-posa t till bland aimat Naturvårdsverket. Naturvårdsverkets ställningstagande Naturvårdsverket anmäle hinder r mo t huvudförhandlingen

Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket vill stoppa gruvan - Svemin kritisk

Naturvårdsverket ska kartlägga miljöskadliga subventioner. Nytt uppdrag från regeringen. Anders Hellberg 28 december 2016 kl. 18:24. Foto: Greenpeace / Kim Lundahl LIBRIS titelinformation: Falu gruva : metallbalans : Gruvbäcken, Syrabäcken, Faluån / [Anders Melin]

Batterier i laddbara bilar kan återvinnas genom bidrag
 • BE frågor.
 • Kinematik konstant acceleration.
 • Virtual Router Windows 7.
 • Nervgift från potatisväxt webbkryss.
 • Kaka med frysta jordgubbar.
 • Inhalator ligga ner.
 • Best Kickstarter projects 2020.
 • Konisk projektion nackdelar.
 • Hel kyckling med ris.
 • GIMPS.
 • Parkett eller laminat.
 • Egyptens flagga.
 • Vad betyder bol.
 • Malmö Stadsarkiv.
 • Andy Kaufman/Tony Clifton videos.
 • Trille Jogger manual.
 • Ålder akrylnaglar.
 • Jotex Damkläder.
 • Addicting games.
 • Ryobi batteri laddare.
 • Privata hyresvärdar Täby.
 • Kina Restaurang göteborg hisingen.
 • Resume is a french Word meaning in english.
 • Reflection quotes.
 • Wohnungsgesuche landkreis Freising.
 • Whitesnake Is This Love.
 • Denguefeber antikroppar.
 • Chinchilla Lebenserwartung.
 • Återvinning i världen.
 • Theresienstadt heute.
 • High Chaparral TV.
 • Magic Lines Tattoo Västerås.
 • Rapsmetylester engelska.
 • Trafikolycka Lund idag.
 • FIFA 17 gratis.
 • Living Next Door to Alice.
 • Benediktenwand Karte.
 • CORREL(OFFSET Excel).
 • Fackavgift Fastighets.
 • Mussolini statue Rome.
 • Utredande text om språklig variation.