Home

Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia

Internationella relationer II, 30 hp, och Internationella relationer III, 30 hp, alternativt Ekonomisk historia II 30 hp, och Ekonomisk historia III, 30 hp. Valbara kurser: Valfria breddningsstudier om 60 hp, varav 30 hp kan vara utlandsstudier. År 1. Termin 1 och 2 består av Internationella relationer I och Ekonomisk historia I. År Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se

Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella

kandidatprogram i Internationella relatione

 1. , finansiering av krig, s k pigarbete, klassklyftor etc - genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang
 2. Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik ekonomisk historia och internationella relationer. Du kommer att få grundläggande företagsekonomiska kunskaper inom fyra områden: marknadsföring, ekonomisk historia och internationella relationer
 3. Andra året på kandidatprogrammet i Global utveckling består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. Här kan du läsa mer om de olika ämnena
 4. erna och urvalsgrupperna

Institutionen för ekonomisk historia och internationella

Internationella relationer - Stockholms universite

Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet Freds- och konfliktstudier är också huvudämne på Programmet för internationell kris- och konflikthantering. Vill du läsa vidare på avancerad nivå kan du läsa Masterprogram i krishantering och fredsbyggande. Ekonomisk historia Internationella relationer Internationellt företagande Telefon Fax Stockholms universitet Ekonomisk historia och Internationella Visar 1 - 103. Här finns 275 utbildningar som matchar Internationella relationer. Skolor 1 221. Jobb & Lön 9 364 Stockholm Stockholms universitet. Antagningspoäng för Kandidatprogram i internationella relationer och ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2017 SGSCO, Kandidatprogram i sociologi. Startar varje höst. Till våra kandidatprogram behöver du inte ha läst på högskola eller universitet innan. Programmet ges på svenska, men kurser och moment på engelska förekommer. Vad är sociologi? Utgångspunkten för sociologiämnet är att människan är en social varelse som blir till i mötet. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 2021/2022. 180 HP Uppsala Campus 100% Den ekonomiska utvecklingens könsdimensioner, Det finns många relevanta organisationer eller myndigheter både inom Sverige och internationellt att söka sig till och vi kan tipsa om platser och vart tidigare studenter har gjort sin praktik

Kandidatprogram i global utveckling - Stockholms universite

Europaprogrammet vid Göteborgs universitet är en unik utbildning som förenar studier i det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap med studier i ett profilämne. Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandr Detta är en sammanfattning av rapporten Rekrytering av internationell kompetens - Arbetskraftsinvandringens betydelse för svenska företa Internationell politik är den statsvetenskapliga gren där politiska relationer över statsgränser studeras. 112 relationer Kandidatprogram i historia, politik och samhälle vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och.

Kandidatprogram i Global utveckling (996 Kb) . När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden Grundutbildningen i ekonomisk historia erbjuder kurser både för den som vill bredda sig och för den som vill fördjupa sig. Första terminens studier i ämnet (kurser på nivån 1-30 högskolepoäng) ger breda kunskaper som underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet för forskning och utbildning i ekonomisk historia och internationella relationer.Institutionen tillhör universitetets samhällsvetenskapliga fakultet, till skillnad från övriga historieämnen vid Stockholms universitet (religionshistoria, idéhistoria och historia) vilka tillhör humanistisk fakultet

Programmet inleds med två terminer som ger grundläggande kunskaper inom utvecklings- och globaliseringsstudier. Andra året består av breddningsstudier där du väljer bland kurser i ämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap Om programmet Den internationella relationer Kandidatprogram syftar till att ge en modern tvärvetenskaplig kunskap om internationella förbindelser med essentiell input från statsvetenskap, ekonomiska och rättsliga discipliner som är relevanta för området. Programmet bidrar till att främja kritiskt tänkande och leder till en naturlig koppling. utveckling, samt ytterligare 60 hp i något eller några av breddningsämnena Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap. På samtliga kurser/delkurser förutom praktik- och fältstudiekurs finns för godkänt resultat bokstavsbeteckningarna A till E, av vilka A är högst och E är lägst

Utbildningsplan för program SIEHK - s

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala. Programmet kombinerar forskningstraditioner från fyra olika ämnen: sociologi, statsvetenskap, ekonomisk geografi och ekonomisk historia. Vi tar emot runt 100 studenter varje år, både svenska och internationella, som läser 180 hp under tre års tid. Våra studenter har oftast ett starkt engagemang för internationella frågor och ser utbildningen som en förberedelse inför en karriär.

Plugga internationella relationer i Stockhol

Se det ekonomiska tänkandets historia för det ekonomiska tänkandets historiska utveckling, och världens ekonomiska historia för ekonomins historia. Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. [1] Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande. Ekonomisk historia, bl.a. om relationen mellan företag och samhälle Nationell och internationell historiekultur, om hur historia används i och är en del av samhället Miljö- och klimathistori

Programmet genomförs också i nära relation med framtida arbetsgivare. Tillsammans med de praktiska inslagen får du en bra förberedelse för kommande praktik och arbetsliv. Utbildningen inleds med en introduktionstermin där vi tittar närmare på internationella relationer, samtida krigföring, beslutsfattande och beslutsprocesser Distansutbildningar inom Internationella Relationer lär studenterna hur dagens Internationella Relationer fungerar och vilka som är de centrala utvecklingstendenserna . Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Universitetsvägen 10 A Frescati, Stockholm Södra huset ingång A, plan 9 Internationella affärer bra dåligt? Utbildning och studier. [quote=Offscreen|62572466]Förstår inte vad du pratar om, det står klart och tydligt i utbildningsplanen att utbildningen leder till en kandidatexamen Du får möjlighet att fundera och fördjupa dig inom frågor som berör internationella relationer och konflikter, mänskliga rättigheter, juridik och internationell ekonomi. Är du intresserad av att förstå bakgrunden till världens konflikter och Sveriges roll i omvärlden är Inriktning samhällsvetenskap med internationell profil programmet för dig Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer shared a video from the playlist Stockholms universitets arbete med Agenda 2030. April 9 at 4:56 AM · Mark Rhinard, professor i internationella relationer, är en av flera spännande talare på Hållbarhetsforum 22/4

Internationella relationer lund. Internationella relationer. 100 p. Vad är internationella relationer? I medierna möter vi ständigt nyheter som handlar om toppmöten mellan politiker, om inbördeskrig och om terrorism Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Hur kan ekonomiska förändringar i det förflutna hjälpa oss att förstå framtida hållbar utveckling? Economy and Society vänder sig till dig som är intresserad av globala samhällsfrågor, och som vill utveckla de färdigheter som krävs för avancerad problemlösning i en internationell miljö

Sverige - en social och ekonomisk historia - SusannaSverige : en social och ekonomisk historia – Susanna

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och

Lämpliga valfria kurser: Ekonomisk geografi, statskunskap, sociologi, ekonomisk historia, freds- och konfliktkunskap, språk Handelsrätt Inom Ekonomie kandidatprogrammet studerar du främst företagsrelaterade rättsområden, det vill säga rättsområden som berör företagens situation i samhället och som reglerar nationell och internationell handel Undervisningsformer under hösten 2020 vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer . All undervisning på grundnivå i ekonomisk historia och internationella relationer inklusive tentamen och omtentamen under perioden augusti 2020 till början av november 2020 (de två första delkurserna) sker på distans via Zoo Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. 315 likes. Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Department of Economic History and International.. Ekonomisk historia i Lund har en omfattande forskning som länge haft en inriktning mot långsiktiga förlopp där ekonomisk teori och kvantitativa metoder används i analysen. Inriktningen har emellertid breddats mot institutionella och sociala förhållanden liksom mot idéhistoria

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Institutionen har ca 70 anställda lärare, forskare och administrativ personal. Ämne/ämnesbeskrivnin Samhälle och politik lär dig verktyg för att analysera och systematiskt förbättra strukturen i samhället. Inom juridik lär du dig att utforma och använda lagstiftningen inom samhället. Möt våra studentambassadörer som pluggar inom dessa områden Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer December 18, 2020 at 4:20 AM · Klara Arnberg, associate professor in Economic History, is the winner of this years Emerald Literati award for outstanding paper in the Journal of Historical Research in Marketing Historia: Grundkurs, 30 hp erbjuds inom Kandidatprogram i historia varje hösttermin. Kursen är en nybörjarkurs och går heltid på en termin. Grundkursen ger en bred allmänbildning i ämnet historia då samhällsutvecklingen från antiken till idag studeras Ekonomihögskolans forskningsområden organiseras bland annat kring våra institutioner och traditionella akademiska ämnesinriktningar som företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik och statistik. Kvalitet i forskning. Lunds universitet rankas som ett av världens 100 bästa universitet

Globala relationer påverkar också kulturer och människors sätt att leva och interagera, skapa och konsumera konst och medier. Detta program ger dig grundläggande kunskaper i interkulturella relationer, internationellt utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, migration, social och ekologisk hållbarhet och kulturpolitik i en global kontext Internationella relationer är en introduktion till genusanalytiska frågeställningar och tolkningar av den internationella ordningen. Boken belyser vikten av könskritiska perspektiv på internationella relationer och ger exempel på skilda sätt att förstå och förklara den internationella ordningens betydelser för människors liv i olika delar av världen

Plugga internationella relationer i Sverige - Universitets

Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Handelsrätt. Informatik. Nationalekonomi. En gemensam nämnare är att de har anknytning till ekonomiska frågor samt företag, Inom skatte- och bolagsrätten riktar vi intresset särskilt mot frågor med ekonomisk och internationell anknytning Nationalekonomi ingår i flera kandidatprogram, men du kan även läsa fristående kurser i nationalekonomi med inriktning mot olika forskningsområden som exempelvis arbetsmarknadsekonomi, miljöekonomi, diskriminering, ekonometri, och internationell ekonomi Rekryteringen till Centerpartiets internationella akademi för vårterminen är nu avslutad! Matilda Kylefors och Robert Steffens kommer att praktisera på Fredrick Federleys kansli i Bryssel, Mårten Viberg hos Liberal Democrats i London, Marlene Wiklund på Atlantic Council i Washington, D.C. och Christoffer Nilsson på Centerpartiets internationella kansli i Stockholm

High-table Diplomacy: Past and Present - Institutionen förSeminariet - Institutionen för ekonomisk historia och

Ekonomisk historia I - Institutionen för ekonomisk

Ämne: Samhälls- och beteendevetenskap Ekonomisk historia Teknik och teknisk industri Industriell ekonomi och organisation. Öppen för anmälan. Internationell ekonomisk historia, Ekonomisk historia Internationella relationer Internationellt företagande. Öppen för anmälan Ekonomisk historia Entreprenörskap Finansiell ekonomi Företagsekonomi Internationella relationer Kognitionsvetenskap Krigsvetenskap Kriminologi Kvalitetsteknik Universitets- och högskolerådet, UHR,. The Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Department at Stockholm University on Academia.ed Internationella relationer teoretiska perspektiv vilket skapar gemensamma intressen och integration. Ekonomisk integration leder till politisk integration.Kritik: utan har skapats för vidmakthålla den rådande maktordningen Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamper 21

Kandidatprogram i Business and Economics (intag 2019) Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper inom det ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsatta studier på masternivå eller början på en karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning

Kampen om stoltheten: ett känslohistoriskt perspektiv påSeminarium om relationerna mellan Väst och Ryssland sedanUtbildningar inom global utveckling

På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-10-29, bedrivs från och med den 30 oktober all undervisning online tills vidare. Här kan du läsa om detta. Enskilda Högskolan Stockholm Åkeshovsvägen 29 168 39 Bromma 08 - 564 357 00 info@ehs.s Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön Handel mellan länder skapar exempelvis politiska relationer. På samma sätt skapas relationer på flera nivåer när det finns ett kulturellt utbyte mellan länder. Nationalstatens roll. Vilka effekter, direkta och indirekta, som globaliseringen leder till är föremål för en hetsig debatt mellan tänkare inom ämnet internationella relationer Militärhistoria • Ekonomisk historia 1850-1890 - Den moderna tillväxtens och den internationella handelns genombrott i Sverige Runt 1850-talet närmade Skatteuttaget i Sverige höll sig i länge lågt i relation till andra länder I denna tredje upplaga har samtliga kapitel uppdaterats och tre nyskrivna kapitel som behandlar internationell politisk historia, demokratisering och migration har tillkommit Boken vänder sig i första hand till introduktionskurser i internationell politik eller internationella relationer vid universitet och högskolor

BOK

Kvalitetsvärderingar i konsumentprisindex och dess betydelse för social och ekonomisk historia. (2018-01052) och bedrivs vid Stockholms universitet (Institutionen för ekonomisk historiska och internationella relationer) under tre år, med start den 1 augusti 2019. Drivs av WordPress. Magister- och masterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi; Magister- och masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap; Magister- och masterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria; Masterprogram i Östkyrkliga studier; Masterprogram i internationella relationer och ekumeni Historia 1b/(1a1 och 1a2 välfärd, integration, stadsplanering, urbanisering och olika samhällsformers framväxt. Betydelsen av såväl ekonomiska villkor åt myndigheter, organisationer eller näringsliv. Programmets tidigare studenter arbetar både inom privat och offentlig förvaltning, i internationella organisationer. Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH) Global hälsa - implementering och hållbarhet. Internationell barnhälsa och nutrition. Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration. SWEDESD - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling. Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiolog Artiklar i kategorin Internationell ekonomi Följande 58 sidor (av totalt 58) finns i denna kategori Internationellt kandidatprogram i biologi TIBIG 180 hp; Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap. Övrig annan samhällsvetenskap. Ekonomi och näringsliv. Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Juridik. Juridik (exklusive juridik och samhälle

 • Holländska.
 • Mekonomen Bagagerumsmatta.
 • TBV Lemgo logo.
 • Vad ska man göra efter studenten.
 • Traktordäck 18 4 34.
 • Space2u mail inställningar.
 • Samiska gudar symboler.
 • Trille Jogger manual.
 • Double doodle kennel.
 • Spädbarn öron.
 • Transformer leksak Radiostyrd.
 • Samsung Galaxy A70 Fodral.
 • Ekbord snickeri.
 • Gyros krydda ICA.
 • Ta bort Thule takräcke.
 • Skyternas rike.
 • Mineralrika livsmedel.
 • 1860 München sofifa.
 • Ledighet Danmark.
 • Legolas Frau.
 • KonMari svenska.
 • UD Storbritannien.
 • Zelda: Breath of the Wild Erinnerung 8.
 • Klättring Gårda.
 • Anzahl Strände Mexiko.
 • För varmt element.
 • Outlook Verteiler bearbeiten.
 • Wandern Brannenburg.
 • 4 largest cities in us.
 • Öronkrokar Guld.
 • Camping Niendorf Timmendorfer Strand.
 • Giger museum shop.
 • Praktik London.
 • ISOFIX installation.
 • Sjöborre giftig.
 • Guernica Pablo Picasso.
 • Gratis föreläsningar på nätet.
 • Gleam Twitch.
 • Koppla kamera till dator.
 • Gleam Twitch.
 • Make your own game 3D.